Trường Mầm non Sơn Lĩnh, tiền thân là trường Mầm non Bán công Sơn Lĩnh, được thành lập năm 1972. Nhà trường đóng trên địa bàn xã Sơn Lĩnh, là xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Với địa hình khó khăn, cách trở, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn. Trước đây đơn vị có 8 điểm trường nhưng từ năm học 2005-2006 đã được quy hoạch về 2 điểm trường. Sau 43 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã tạo dựng được nền móng khá vững chắc, từng bước khẳng định với xã hội, với quần chúng nhân dân địa phương về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.         

           Tháng 4 năm 2008, nhà trường được chuyển đổi từ trường Mầm non bán công thành trường Mầm non công lập và tháng 6 năm 2009 trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 2009-2014). Suốt  5 năm liên tục, kể từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2014-2015 trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Đến tháng 11 năm 2014 trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 kiểm tra lại sau 5 năm (Giai đoạn 2014-2019).

Trường Mầm non Sơn Lĩnh là trường hạng I. Các tổ chức đoàn thể và các Hội đồng trong trường hoạt động, vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong từng năm học.

Hàng năm, hhà trường luôn chú trọng xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, thường xuyên tổ chức và tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. `

Hiện nay nhà trường có đôi ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên là 18 người. Trong đó có 3 CBQL, 13 giáo viên, 2 nhân viên.

Toàn trường có 8 nhóm lớp: Trong đó có 2 nhóm trẻ và 6 lớp mẫu giáo.